• O projekcie Głównym celem projektu jest popularyzacja nauk przyrodniczo-technicznych wśród dzieci i młodzieży. Poprzez realizację projektu chcemy pokazać, że z pozoru nudne […]

  • O projekcie Gry Mocno Angażujące jest to projekt skierowany do osób pracujących z młodzieżą: nauczycieli, pracowników młodzieżowych i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz innych […]

  • O projekcie Zadanie publiczne ma pobudzić zainteresowanie ekologią i uwrażliwić na ochronę natury, zwierząt, na problemy segregacji śmieci. Działania projektu będą w różnorodny […]

  • Opis projektu Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Lublin oraz turystów krajowych i zagranicznych Lublina(głównie z Izraela). Ważnym elementem projektu jest promowanie zmiany […]

  • Opis projektu Pierwszym etapem wymiany będzie zapoznanie się i integracja poprzez uczestnictwo w grze miejskiej na temat historii Lublina. W ramach projektu […]

  • Opis projektu Projekt jest skierowany do mieszkańców Lublina: dzielnic Czechów Północny, Czechów Południowy, Ponikwoda, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią i […]

  • Opis projektu Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby poszerzania horyzontów propagowania twórczości w sferach kultury i nauki, z wykorzystaniem różnych materiałów i innowacji […]

  • Opis projektu Ideą festiwalu było umożliwienie mieszkańcom dzielnicy Bronowice miasta Lublin spotkanie się we wspólnej przestrzeni, aby w klimacie bajkowego świata rozwijać […]