Fundacja Sztuka Nauki

POWIĘKSZ

Fundację założyliśmy w maju 2013 r., by wspólnie realizować projekty edukacyjne wymagające łączenia „twardej” wiedzy z zakresu nauk ścisłych z „miękkimi kompetencjami” komunikacyjnymi oraz artystycznymi.

Poprzez nasze działania wzbudzamy ciekawość poznawczą oraz ukazujemy nauki ścisłe od fascynującej empirycznej strony.

Fundacja pod nazwą “Fundacja Sztuka Nauki”, została ustanowiona przez Fundatora, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Bednara-Michalczyk w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. Spokojnej 8a w dniu 10 kwietnia 2013 r., Repertorium A Nr: 2273/2013.

Misja Fundacji

Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy i uświadamianie społeczeństwa o znaczeniu nauk przyrodniczych oraz nowych technologii w globalnym procesie rozwoju społeczeństwa.

Cel Fundacji

Naszym celem jest wszechstronna działalność wspomagająca rozwój gospodarki i nauki, w szczególności rozwój społeczeństwa informacyjnego i technicznego. Nasze ambicje realizujemy poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego w sferach takich jak:

  • INNOWACJI
  • EDUKACJI, OŚWIATY, WYCHOWANIA, TURYSTYKI I SPORTU
  • KULTURY I SZTUKI
  • OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ EKOLOGII
  • OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO I POMOCY SPOŁECZNEJ

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu Fundacji
Piotr Kuźmiński
Członek Zarządu Fundacji
Łukasz Wójtowicz
Członek Zarządu Fundacji
Grzegorz Adamczuk

Historia Fundacji

Pliki do pobrania