LabKIT. Wakacyjne Laboratorium.

powiększ

Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców dzielnicy Wieniawa poprzez zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w formie warsztatów naukowych. Warsztaty będą odbywały się w profesjonalnej pracowni naukowej wyposażonej w sprzęt z dziedziny chemii, fizyki, biologii i mechatroniki. Warsztaty będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 2 godziny. warsztaty poprowadzą wyszkoleni instruktorzy.

Terminy: 14, 19, 21, 26, 28 lipca oraz 2, 4 sierpnia 2016.
Godziny 12:00 – 14:00
Miejsce: Fundacji Art of Science ul. ks. J. Popiełuszki 35A, 20-052 Lublin
Wstęp BEZPŁATNY

Dodatkowym działaniem będą pokazy naukowe dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Cztery takie pokazy będą prowadzone z czynnym udziałem publiczności. Projekt promuje edukację przyrodniczą dzieci i młodzieży oraz aktywizuje ich do aktywnego poszerzania wiedzy na ich temat.