Otwarta Pracownia Medialab LabKIT

POWIĘKSZ

Pracownia Medialab LabKIT to kompleksowy projekt, którego celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie matematyki, nauk ścisłych i techniki z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjnych i informatycznych w działaniach artystycznych.

Ideą programu jest stworzenie miejsca i pakietu niezbędnych technologii w formie otwartych zasobów edukacyjnych, takich jak szkolenia, warsztaty, strefa coworking, pracownia laboratoryjna dla mieszkańców miasta i młodych artystów niezależnych. Pracownia stanowić będzie otwartą na każdego mieszkańca przestrzeń do wyrażania własnej twórczości.

STREFY DZIAŁANIA PRACOWNI

Strefa eksperymentu: laboratorium.

Grupa majsterkowiczów wspólnie projektuje zestawy doświadczalne. Grupę stanowią gimnazjaliści i licealiści lubelskich szkół oraz studenci lubelskich uczelni. Podczas zajęć w pracowni rozwijamy zdolności techniczne, informatyczne i poznawcze. 

Strefa mieszkańca: warsztat techniczny.

Wyposażony warsztat w narzędzia i elektronarzędzia pozwalający mieszkańcom w cotygodniowych spotkaniach naprawić, własny, uszkodzony sprzęt AGD i RTV. Strefa pozwoli mieszkańcom na czynny udział w społeczności lokalnej, nabycia umiejętności technicznych oraz wpłynie na wtórne wykorzystanie elektroodpadów.

Strefa projektu: coworking.

Lubelscy artyści i młodzi twórcy wspólnie będą pracować nad zwiększeniem komfortu życia w mieście Lublin. W pracowni uczestnicy będą pracować nad projektami systemów i instalacji wykorzystujących przestrzeń miejska. Ważną cechą projektów jest zbieranie i wykorzystanie informacji od mieszkańców miasta Lublin.

W zasobach Fundacji: jest 15 stanowiskowa pracownia laboratoryjna pozwalająca na eksperymentowanie grupie 30 osób jednocześnie z dziedziny chemii, fizyki, biologii i mechatroniki.