• Opis projektu Warsztaty z pracy ze sprzętem laboratoryjnym prowadziła grupa inicjatywna. Przez 5 trzygodzinnych spotkań grupa gimnazjalistów wykonywała doświadczenia. Na początku zostali […]

  • Opis projektu Uczestnikami projektu w pierwszym etapie działania byli studenci-wolontariusze. Przeprowadziliśmy szkolenia dla 15 studentów kierunków ścisłych wybranych do projektu droga, rekrutacji […]

  • Opis projektu Działania projektu będą w różnorodny sposób angażować mieszkańców Lublina. Projekt obejmuje intensywne działania promocyjne, organizację przedsięwzięć o charakterze świadomego, ekologicznego […]

  • Opis projektu W pierwszym zostało zrekrutowane 10 wolontariuszy oraz przeprowadzono dla nich szkolenia w celu ich integracji i zapoznania z tematem projektu, […]

  • Opis projektu Głównym tematem projektu są nauki techniczno-przyrodnicze takie jak mechatronika, biotechnologia oraz edukacja społeczno-kulturalna dzieci i młodzieży z małych miejscowości. Uczestnikami […]

  • Opis projektu Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców dzielnicy Wieniawa poprzez zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w formie warsztatów […]