Parowozem po Wieniawie

powiększ

Ważnym elementem projektu jest promowanie zmiany kulturowej w zakresie postrzegania jednostki w przestrzeni miejskiej oraz uzmysłowienie tempa postępu techniczno‐technologicznego, które wywiera wpływ sztukę i kulturę. projekt obejmuje intensywne działania promocyjne, organizację przedsięwzięć o charakterze wymianie poglądów i koncepcji rozwijania sztuki w nurcie określonym jako Steampunk i Cyberpunk.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013‐2020 – jego celem jest promocja aktywności w zakresie tworzenia i obcowania z wytworami kultury w przestrzeni miejskiej (zgodnie z priorytetem „Przestrzenie dla kultury”) oraz zwiększanie wrażliwości mieszkańców Lublina w sferze kultury.

Projekt także odpowiada na zidentyfikowane potrzeby poszerzania horyzontów propagowania twórczości w sferach kultury i nauki, z wykorzystaniem różnych materiałów i innowacji technologicznych (eksperymentowania) – w tym wypadku motywem przewodnim projektu jest zainteresowanie zastosowaniem nowych technologii lubelskich artystów oraz zaznajomienie mieszkańców dzielnicy z historią ich dzielnicy.