Po sąsiedzku. Komunikator sąsiedzki.

powiększ
-

Opis projektu

Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby poszerzania horyzontów propagowania twórczości w sferach kultury i nauki, z wykorzystaniem różnych materiałów i innowacji technologicznych (eksperymentowania) – w tym wypadku motywem przewodnim projektu jest zainteresowanie zastosowaniem nowych technologii lubelskich artystów oraz zaznajomienie mieszkańców dzielnicy z historią ich dzielnicy.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest “Tworzenie z mieszkańcami Lublina potencjału kultury i możliwości jego wykorzystania do kreatywnego, wielostronnego i zrównoważonego rozwoju w wymiarze osobistym i wspólnotowym”.

Cel główny chcemy osiągnąć poprzez realizację pomniejszych celów:
1: Promowanie i edukowanie w zakresie nowych możliwości artystycznego wyrazu oraz wykorzystywanie nowych technologii w sztuce i kulturze,
2: Przybliżenie mieszkańcom dzielnic historii tychże dzielnic oraz zaangażowanie mieszkańców dzielnicy Wieniawa i Sławinek do wyrażania własnego poczucia sztuki nowoczesnej.

Rezultaty

Zakładane rezultaty twarde jakie planujemy osiągnąć podczas realizacji zadania:
-7 warsztatów dla 7 uczestników podczas których powstanie widowisko artystyczne – pracowni LabKIT;
-1 trwałe widowisko artystyczne łączące sztukę klasyczną (teatr) z nowymi technologiami – scenariusz;
-11 wydarzeń artystycznych w dzielnicy Wieniawa i Sławinek dla mieszkańców dzielnicy i ich gosci;
-11 warsztatów dla mieszkańców (minimum 10 osób każdy) dzielnic z wykonywania rzeźb kinetycznych przeprowadzonych przez 7 artystów;
-wykonanie minimum 11 rzeźb kinetycznych przez mieszkańców dzielnic Wieniawa i Sławinek;
-zorganizowanie 1 wystawy wykonanych prac mieszkańców dzielnic, w czasie 21 dni, 2 galerii sztuki;
-zorganizowanie 1 wernisażu wystawy (otwarcia) przez 7 artystów z udziałem mieszkańców;
-uruchomienie 1 przestrzeni wyrazu artystycznego w dzielnicy Wieniawa – Pracownia LabKIT Fundacji Art of Science;
-przygotowanie 1 publikacji drukowanej oraz w formacie PDF podsumowującej projekt wraz ze scenariuszem i materiałami fotograficznymi.

Zakładane rezultaty miękkie jakie planujemy osiągnąć podczas realizacji zadania to:
-wzrost umiejętności artystycznych 7 uczestników – artystów;
-wzrost wiedzy na temat historii dzielnicy Wieniawa, jej mieszkańców i mieszkańców dzielnicy Sławinek;
-wzrost aktywności kulturalnej w dzielnicach Wieniawa i Sławinek;
-wzbogacenie oferty kulturalnej Lublina o niesztandarowe działania artystyczne;
-prezentacja innym mieszkańcom Lublina dzielnic Wieniawa i Sławinek;
-zwrócenie uwagi środowisk artystycznych w nurcie Steampunk i Cyberpunk na lublin jako ośrodek kultury otwartej;
-współrealizacja strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020;
-wzrost kompetencji organizacyjnych zespołu Fundacji;

Harmonogram

DATA DZIAŁANIE
2017.01.01 – 2017.01.31 Etap przygotowawczy
2017.01.16 – 2017.02.1 Rekrutacja uczestników – artystów
2017.02.13 – 2017.03.31 Warsztaty LabKIT
2017.02.20 – 2017.03.31 Spotkania z Administracją osiedli dzielnic Wieniawa i Sławinek
2017.04.03 – 2017.08.31 Przeprowadzenie widowisk i warsztatów artystycznych
2017.09.01 – 2017.09.30 Przygotowanie wystawy prac mieszkańców
2017.09.29 – 2017.10.01 Wernisaż wystawy rzeźb kinetycznych
2017.09.29 – 2017.10.31 Wystawa rzeźb kinetycznych
2017.11.01 – 2017.11.30 Przygotowanie i wydanie publikacji drukowanej i PDF
2017.12.01 – 2017.12.31 Zakończenie działań projektu

Grantodawca

Zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700–lecia miasta w 2017 roku.