Art & Science LAB

powiększ
-

Opis projektu

Pierwszym etapem wymiany będzie zapoznanie się i integracja poprzez uczestnictwo w grze miejskiej na temat historii Lublina. W ramach projektu realizowane będą także szkolenia i warsztaty z zakresu myślenia wizualnego, pracy mózgu, efektywnego zapamiętywania, motywacji oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauce. Wymiana zakłada również możliwość podzielenia się własną pasją w formie warsztatowej przez każdego z uczestników. Przewidziane są wycieczki do placówek naukowo-technologicznych ( m.in. Centrum Nauk Kopernika, Park Naukowo – Technologiczny, Państwowa Akademia Nauk) oraz zajęcia w pracowniach laboratoryjnych. Etapem finalnym projektu jest publikacja wypracowanych metod kreatywnego nauczania w formie instruktażowych materiałów video.

Cel projektu

Celem projektu jest poszerzenie grona partnerów oraz udoskonaleniem metod współpracy międzynarodowej oraz wymiana wiedzy odnośnie pracy z dziećmi  i młodzieżą w zakresie nauk przyrodniczych, pogłębienie naszej znajomości kultury krajów europejskich.

Rezultaty miękkie

– wzrost umiejętności językowych, związanych z pracą w grupie i organizacją przedsięwzięć;
– zwiększenie świadomości dotycząca globalnych wyzwań edukacyjnych;
– zwiększenie zaangażowania w rozwiązywanie problemów edukacyjnych;

Rezultaty twarde

– wzrost umiejętności realizacji działań edukacyjnych;
– wzrost umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego;
– wzrost umiejętności obsługi programów komputerowych i tablicy interaktywnej w realizacji projektów         edukacyjnych;
– wzrost umiejętności prezentacji audiowizualnej.

Grantodawca

Projekt jest sponsorowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +.