Chodź z nami żonglować piłeczkami

powiększ
-

Opis projektu

Rozwój aktywnych form wypoczynku dzieci w wieku 10-12 lat z Suchowoli, poprzez edukację kulturalną. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej za pomocą metod jakimi są pedagogika cyrku i pedagogika zabawy – skierowane do 30 uczestników warsztatów oraz społeczności lokalnej.

Odpowiada na problemy

 • ograniczonego dostępu do innowacyjnych form aktywności realizowanych w czasie wolnym w środowisku wiejskim
 • braku zajęć podejmowanych w celu rozwinięcia kompetencji społecznych (umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, poczucie sprawstwa)
 • związane z trudnością pozytywnej oceny własnych możliwości Zostaną zrealizowane następujące potrzeby (w grupie 30 osób uczestniczących w warsztatach):
  • Wzmocnienie kultury fizycznej:
   • poszerzenie pola widzenia,
   • wzmocnienie koncentracji,
   • wzmocnienie koordynacji ruchowej, – wzmocnienie współpracy obu półkul mózgowych,
   • ruch będący dobrym treningiem dla całego ciała,
   • poprawa spostrzegawczości i refleksu.
  • rozwój kompetencji społecznych:
   • wzmocnienie umiejętności współpracy w grupie,
   • rozwój komunikacji,
   • rozwój ekspresji,
   • odkrywanie swoich możliwości.
  • udziału w atrakcyjnej i rozwojowej formie aktywności realizowanej w czasie wolnym:
   • pozytywne doświadczenie nauki w otoczeniu kolorowych rekwizytów,
   • radość z małych sukcesów osiąganych podczas zajęć,
   • możliwość nauki wciąż nowych umiejętności.