Festiwal Bajkotworzenia

powiększ
-

Opis projektu

Ideą festiwalu było umożliwienie mieszkańcom dzielnicy Bronowice miasta Lublin spotkanie się we wspólnej przestrzeni, aby w klimacie bajkowego świata rozwijać wyobraźnię, zainteresowania artystyczne, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę, uczyć się współpracy i wspólnego, ciekawego spędzania wolnego czasu.

Warsztaty bajko tworzenia, warsztaty książki artystycznej, warsztaty bajkoterapeutyczne, warsztaty rytmiczno-dźwiękowe oraz zabawy teatralno-animacyjne dla dzieci to główne atrakcje festiwalu, a prawdziwą jego ozdobą był bajeczny występ i warsztaty taneczne Zespołu Tańca Dawnego „Belriguardo” z towarzyszeniem Zespołu Muzyki Dawnej „La Folia” i Historycznej Żonglerki Flagami.

Cel projektu

Poprzez realizację przedsięwzięcia zrealizowaliśmy założone cele:
– wzrost świadomości mieszkańców Lublina na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego swojego miejsca zamieszkania;
– międzypokoleniowa aktywizacja mieszkańców Lublina/ dzielnicy;
– wzrost wiedzy na temat możliwości różnych form aktywności i działalności obywatelskiej;
– poglądowa lekcja atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, przykład w co się bawić;
– rozwój zainteresowań artystycznych i historycznych wśród mieszkańców Lublina/ dzielnicy;
– wzmocnienie własnego potencjału wewnętrznego i rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci i dorosłych biorących udział w warsztatach;
– zapoznanie się z różnorodnymi formami aktywności intelektualnej, manualnej i fizycznej poprzez uczestnictwo i/ lub obserwację;
– bodziec i zachęta do poznawania nowych rzeczy, zdobywania nowych umiejętności i rozwijania zainteresowań;
– nabycie nowych umiejętności;
– rozwój i kształtowanie już posiadanych umiejętności i zdolności;
– zetknięcie z nowymi tematami i technikami;
– zaktywizowanie, rozwój wyobraźni.

Rezultaty projektu

Założone i osiągnięte rezultaty to:
– rozwój empatii;
– nabycie umiejętności manualnych;
– nabycie i rozwój umiejętności pracy w grupie i aktywnego słuchania;
– zsocjalizowanie z rówieśnikami;
– zintegrowanie się z własnymi emocjami;
– nabycie i rozwój umiejętności nazywania emocji i właściwego ich wyrażania;
– nabycie i rozwinięcie zdolności myślenia abstrakcyjnego;
– zainteresowanie dzieci poznawaniem nowych miejsc aktywności kulturalnej;
– zapoznanie dzieci z nowymi miejscami aktywności kulturalnej;
– rozwój wyobraźni abstrakcyjnej;

Podczas pierwszego dnia festiwalowego, zrealizowaliśmy działania:
– warsztaty bajko tworzenia: kukiełki
– warsztaty bajkotworzenia: ruch i wyobraźnia z materiałów recyklingowych;
– warsztaty tworzenia książki artystycznej
– warsztaty bajko tworzenia artystycznego

Realizacja warsztatów przebiegała głównie w grupach integracyjnych z Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka oraz mieszkańcami Dzielnicy Bronowice.

Podczas drugiego dnia festiwalowego, zrealizowaliśmy działania:
– warsztat bajkoterapeutyczny
– warsztaty plastyczno-bajkoterapeutyczne
– wykonywanie/ malowanie masek i twarzy
– „Na leśnej polanie” – teatrzyk + zabawy animacyjne

Harmonogram

DATA DZIAŁANIE
7 października 2016 Pierwszy dzień Festiwalu:
warsztaty bajko tworzenia: kukiełki
warsztaty bajkotworzenia: ruch i wyobraźnia z materiałów recyklingowych;
warsztaty tworzenia książki artystycznej
warsztaty bajko tworzenia artystycznego
pokaz tańca dawnego “Belriguardo”
warsztat tańców dawnych
8 października 2016 Drugi dzień Festiwalu:
warsztat bajkoterapeutyczny
warsztaty plastyczno-bajkoterapeutyczne
wykonywanie/ malowanie masek i twarzy
„Na leśnej polanie” – teatrzyk + zabawy animacyjne
“Bajeczna muzyka” – warsztat rytmiczno-ruchowy

Grantodawca

Projekt współfinansowany przez Gmina Lublin