Po sąsiedzku. Komunikator sąsiedzki.

powiększ
-

Opis projektu

Projekt jest skierowany do mieszkańców Lublina: dzielnic Czechów Północny, Czechów Południowy, Ponikwoda, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią i Wrotków oraz dzielnic Czuby Południowe, Czuby Północne, Konstantynów, Sławin, Sławinek, Szerokie, Węglin Południowy, Węglin Północny i Zemborzyce.
Ważnym elementem jest promowanie zmiany Kulturowej w zakresie postrzegania jednostki w przestrzeni Lublina oraz uzmysłowienie tempa postępu techniczno-technologicznego, które wywiera wpływ na sztukę i kulturę. Projekt obejmuje organizację przedsięwzięć o charakterze wymiany poglądów i koncepcji rozwijania sztuki street art w nurcie określonym jako 3M-Miasto, Masa, Maszyna”.

Zasadniczą część projektu stanowi realizacja instalacji “Komunikator Sąsiedzki” przy 9 charakterystycznych miejscach dzielnic. Owe instalacje będą wizualnie przyciągały uwagę mieszkańców dzielnic i naprawdę zachęcały do interakcji. Instalacje, będą trwałymi elementami wykonanymi ze stali i odpadów elektronicznych tzw. elektrośmieci tak aby były odporne na zniszczenia. Owe instalacje będą z sobą połączone zdalnie przez własną sieć komunikacyjną co pozwoli na rozmawianie dzięki nim. Jak przez telefon z wybraną dzielnicą. Przy każdej instalacji przeprowadzimy warsztaty dla mieszkańców danej dzielnicy. Na warsztatach mieszkańcy zbudują własne projekty. Warsztaty będą trwały od 2 do 3 godzin każdy. Powstałe prace będą służyły jako dzieła podczas wystawy. Wystawę planujemy przeprowadzić w Warsztatach Kultury w Lublinie. Tematem przewodnim warsztatów będzie “Lublin ferromagnetyczny”- dzielnica jako element składowy miasta.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest: “Tworzenie z mieszkańcami Lublina potencjału kultury i możliwości jego wykorzystania do kreatywnego, wielostronnego, i zrównoważonego rozwoju rozwoju w wymiarze osobistym i wspólnotowym”.

Rezultaty projektu

Twarde:
– 9 trwałych,interaktywnych instalacji artystycznych;
– 9 warsztatów ,angażujących minimum 10 osób każdy;
– 1 wystawa prac mieszkańców lublina.

Miękkie:
– wzrost wiedzy odbiorców na temat historii miasta Lublina;
– wzrost aktywności kulturalnej lublina;
– wzbogacenie oferty kulturalnej lublina o nie sztandarowe działania artystyczne;
– współrealizacja strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020.

Harmonogram

DATA DZIAŁANIE
27.03.2017-15.05.2017 Etap przygotowawczy. Wykonanie 9 instalacji i umieszczenie ich w miejscach docelowych w dzielnicach objętych projektem. Rozmowy z zarządcą miejsc i obiektów na temat umiejscowienia instalacji w dzielnicach.
16.05.2017-15.09.2017 Warsztaty dla mieszkańców Lublina.Przeprowadzimy 9 warsztatów po 3 jednostki (45 minut) warsztatowe w 9 dzielnicach(po 1 w dzielnicy).
16.09.2017-15.10.2017 Wystawa prac mieszkańców dzielnic w Dzielnicowym Domu Kultury. Czas otwarcia wystawy to minimum 3 tygodnie.
16.10.2017-15.11.2017 Zamknięcie i rozliczenie projektu.

Grantodawca