Spotkania z kulturami swiata – Wegry 2016

powiększ
-

Opis projektu

Warsztaty tradycyjnych tańców węgierskich były okazją do zetknięcia się z żywą wciąż na Węgrzech tradycją potańcówek, uczestnicy mogli nauczyć się popularnego czardasza. Pokazy kulinarne przygotowane przez sklep węgierski w Lublinie zaprezentowały regionalne potrawy węgierskie, a oglądający otrzymali wiele cennych wskazówek.W Lublinie działa od lat Towarzystwo Polsko-Węgierskie, które promuje kulturę węgierską oraz podtrzymuje tradycje polsko-węgierskiej przyjaźni. Jednym z miast partnerskich Lublina jest węgierski Debreczyn.

Cele projektu

Poprzez realizację przedsięwzięcia zrealizowaliśmy założony cel „Podtrzymywanie przyjaźni w warunkach towarzysko – kulturowego spotkania” oraz cel „Żywy kontakt z węgierską kulturą i tradycjami oraz zdobycie wiedzy na temat zaprzyjaźnionego kraju, regionu i miasta partnerskiego Lublin przez mieszkańców Lublina”.

Rezultaty projektu

– uświadomienie partnerstwa i kulturowej wymiany polsko – węgierskiej
– wzrost poziomu wiedzy mieszkańców Lublina na temat kultury i tradycji Węgier
– podtrzymanie i pogłębienie tradycyjnych więzów przyjaźni polsko – węgierskiej
– integracja i socjalizacja międzypokoleniowa, społeczna i środowiskowa mieszkańców Lublina
– nabycie umiejętności ruchowych i tanecznych
– nabycie i rozwój umiejętności pracy w grupie i aktywnego słuchania
– zapoznanie mieszkańców Lublina z ciekawymi tradycjami kulinarnymi
– zapoznanie mieszkańców Lublina z interesującymi formami aktywności fizycznej i kulturalnej

Harmonogram

DATA DZIAŁANIE
1.08.2016 – 31.08.2016 Czynności przygotowawcze do realizacji zadania publicznego
1.08.2016 – 31.08.2016 Uruchomienie strony internetowej projektu
24.09.2016 Pierwszy Dzień Festiwalu
Prelekcja „Dwa bratanki”Prelekcja Historia przyjaźni Lublina i DebreczynaPrelekcja z video ilustracjami: Węgierska tradycja Domów TańcaDegustacja potrawy węgierskiejWarsztaty taneczne: czardaszFilm fabularny: „Szczypta Ameryki”
25.09.2016 Drugi Dzień Festiwalu
Warsztaty taneczne: czardaszDegustacja potrawy węgierskiejFilm fabularny: „Szczypta Ameryki” oraz węgierskie filmy animowaneKoncert zespołu węgierskiego Betyar Banda
1.10.2016 – 31.10.2016 Ewaluacja i zakończenie projektu

Grantodawca

Projekt współfinansowany ze środków  Urzędu Miasta Lublin Wydział Kultury w ramach programu. Spotkania z Kulturami świata Węgry.