Man, the machine

powiększ
01.04.2020 - 31.08.2020
Lublin
30 uczestników
Grantodawca: Erasmus+

O projekcie

Głównym celem projektu jest popularyzacja nauk przyrodniczo-technicznych wśród dzieci i młodzieży. Poprzez realizację projektu chcemy pokazać, że z pozoru nudne treści z zajęć matematycznych, fizycznych czy chemicznych mogą służyć do powstania interesujących przedmiotów, gdy zostaną przełożone na praktykę. Zauważamy brak motywacji i chęci do nauki przedmiotów ścisłych wśród naszych rówieśników i młodszego rodzeństwa. Dla nas nowoczesne technologie i nauki ścisłe stanowią hobby, pasję, a dla innych pomysł na życie zawodowe. Chcemy podjąć wyzwanie pod postacią stworzenia mini-wydarzenia kulturalnego, którego centrum będzie stworzona przez nas instalacja artystyczna. Dzięki czemu jednocześnie zwiększymy własne umiejętności techniczne i cyfrowe.

Działania

W wymianie młodzieżowej, która odbędzie się w dniach 30.05.-07.06.2020 w Lublinie wezmą udział uczestnicy z 5 krajów: Polski, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Portugalii i Grecji. W projekcie weźmie udział 5 uczestników w wieku 18-25 lat + lider z każdego kraju. Uczestnikami projektu będą uczniowie i studenci kierunków technicznych i przyrodniczych oraz pasjonaci nauk przyrodniczo-technicznych.

Oczekiwane rezultaty

Rezultatem projektu będzie instalacja artystyczna stworzona przez uczestników projektu. Jej pierwsza prezentacja będzie miała miejsce podczas ostatniego dnia wymiany. Prezentacji będzie towarzyszył happening oraz mini warsztaty typu make and take, wykorzystujące umiejętności techniczne. Następnie po powrocie do swoich krajów każda z grup przygotuje podobne wydarzenie dla własnej społeczności lokalnej.