WIZUALNA SZTUKA EDUKACJI

powiększ
-

Opis projektu

W pierwszym zostało zrekrutowane 10 wolontariuszy oraz przeprowadzono dla nich szkolenia w celu ich integracji i zapoznania z tematem projektu, oraz przygotowania ich do zaplanowania i zrealizowania wystawy interaktywnej. W drugim etapie (wystawa interaktywna) wzięło udział około 1000 odbiorców biernych. Tematem przewodnim projektu były nauki techniczne, które były przekazywane dzieciom i młodzieży w formie aktywnej. Wystawa w ciekawy sposób przedstawiała odbiorcom zjawiska zachodzące w przyrodzie. Materiały na realizację wystawy zostały zakupione ze środków dotacji i materiałów własnych zespołu projektowego oraz z recyklingu. Zaplanowany czas na przygotowanie wystawy to cztery tygodnie. Kolejnym etapem był montaż wystawy w jednym z lubelskich ośrodków kultury. Ostatnim z etapów było otwarcie wystawy na okres około jednego miesiąca. Sama wystawa oddziaływała na zmysły beneficjentów oraz angażowała ich do aktywnego korzystania z jej zasobów.

Cel projektu

Celem projektu była promocja idei wolontariatu w środowisku uczniowskim i akademickim w Lublinie oraz rozwijanie ich kreatywności poprzez łączenie sztuk wizualnych, nauk technicznych i nowych technologii.

Etapy projektu

Działanie 1: Rekrutacja
Rekrutacja uczestników projektu, wolontariuszy, była prowadzona w systemie on-line
w pierwszym etapie realizacji. Działanie było realizowane przez Monikę Czapka.

Działanie 2: Pozyskanie partnera
Partner jest niezbędny do przeprowadzenia wystawy. Była to instytucja kultury (np. Dom Kultury). Proces pozyskania partnera był realizowany bezpośrednio. Działanie było realizowane w pierwszym etapie realizacji projektu przez Grzegorza Adamczuka przy wsparciu Fundacji Rozwoju Wolontariatu.

Działanie 3: Szkolenie
Szkolenie było przeprowadzone metodami aktywizującymi dla wolontariuszy projektu. Miało na celu przygotowanie uczestników do realizacji poszczególnych działań projektu. Szkolenie zostało przygotowane i zrealizowane przez Grzegorza Adamczuka przy wsparciu Stowarzyszenia KLANZA.

Działanie 4: Przygotowanie wystawy
Wystawa została zaprojektowana i zrealizowana przez uczestników projektu. Nad odpowiednim przebiegiem działania czuwał Grzegorz Adamczuk. Działanie było realizowane przy wsparciu Stowarzyszenia KLANZA (udzielili miejsca do pracy). Było to najdłuższe działanie projektu trwające cztery tygodnie.

Działanie 5: Montaż
Poszczególne elementy wystawy zostały zamontowane w przestrzeni po zyskanego partnera. Działanie zostało przeprowadzone przez wolontariuszy projektu we współpracy z partnerem.

Działanie 6: Otwarcie wystawy
Na wystawę zostały zaproszone szkoły i przedszkola w Lublinie. Byli oni obsługiwani przez wolontariuszy projektu. Forma zwiedzania bazowała na aktywnym udziale i zaangażowaniu odbiorców

Rezultaty projektu

W wyniku realizacji projektu powstały materiały trwałe:
– publikacja online
– strona internetowa projektu
– wystawa, która była pokazywana dalej (również w innych miastach)

Efektem finalnym projektu była wystawa interaktywna dostępna dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Lublina, a w szczególności przedszkoli i szkół. Wystawa poprzez swoją angażującą i atrakcyjną formę pogłębiała wiedzę z zakresu zjawisk przyrodniczych wśród zwiedzających. Co ważne kreatywne połączenie sztuk wizualnych z edukacją z zakresu nauk przyrodniczych ukazało potencjał w zakresie animacji kultury kryjący się wśród lubelskich wolontariuszy.

Harmonogram

DATA DZIAŁANIE
01.02 – 28.02.2013 Promocja projektu w ośrodkach szkolnych i akademickich
15.02 – 15.03.2013 Rekrutacja uczestników
01.02 – 15.03.2013 Pozyskiwanie partnera
20.03 – 24.03.2013 Szkolenia dla uczestników
25.03 – 19.05.2013 Przygotowanie wystawy
01.05 – 16.06.2013 Promocja wystawy w środowisku lokalnym
01.06 – 09.06.2013 Montaż wystawy
01.06 – 01.07.2013 Oprowadzenie po wystawie
01.07.2013 Zamknięcie wystawy
20.06 – 01.07.2013 Podsumowanie i ewaluacja
10.06 – 01.07.2013 Przygotowanie publikacji online

Grantodawca

Zadanie jest współfinansowane przez Fundacja Kultura Enter w ramach konkursu
“Wolontariusz kultury w Akcji”