Zagraj w EKO

powiększ
01.03.2017 - 29.12.2017
Lublin
20
25 000,00 zł
Grantodawca: Miasto Lublin

O projekcie

Zadanie publiczne ma pobudzić zainteresowanie ekologią i uwrażliwić na ochronę natury, zwierząt, na problemy segregacji śmieci. Działania projektu będą w różnorodny sposób angażować mieszkańców Lublina. Projekt obejmuje intensywne działania promocyjne, organizację przedsięwzięć o charakterze świadomego, ekologicznego współżycia ze środowiskiem. Zasadniczą część projektu stanowi realizacja instalacji artystycznych – interaktywnych koszy na psie odchody, wielowątkowa gra miejska, wycieczki – pikniki ekologiczne oraz działania podczas XII Ekopikniku Rodzinnego w Lublinie.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości i kształtowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców Lublina.

 • podnoszenie wiedzy na temat ekologii, ochrony przyrody i zwierząt, segregacji śmieci, odnawialnych źródeł energii;
 • promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Lublina.

Rezultaty projektu

Zakładane rezultaty twarde jakie planujemy osiągnąć podczas realizacji zadania to:

 • 6 trwałych, interaktywnych instalacji ekologicznych – kosze na psie odchody na terenie Lublina;
 • 1 wielowątkowa gra miejska realizowana 6 razy w czasie trwania projektu i mająca trwały opis do wykorzystania w publikacji PDF;
 • 7 wycieczek – pikników angażujące minimum 10 osób każda;
 • współorganizacja XII Ekopikniku Rodzinnego w Lublinie;
 • publikacja w formacie PDF zwiększająca świadomość ekologiczną wraz z materiałami fotograficznymi i opisem instalacji, gry miejskiej.

Zakładane rezultaty miękkie jakie planujemy osiągnąć podczas realizacji zadania to:

 • podniesienie poziomu świadomości i ukształtowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców Lublina;
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat ekologii, ochrony przyrody i zwierząt, segregacji śmieci;
 • zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych na rzecz działań proekologicznych;
 • promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Lublina.

Harmonogram

15.05.2017 – 03.12.2017 6 trwałych, interaktywnych instalacji ekologicznych
03.04.2017 – 03.12.2017 Wielowątkowa gra miejska realizowana 6 razy w czasie trwania projektu
01.05.2017 – 03.12.2017 7 wycieczek – pikników
08.05.2017 – 30.06.2017 Współorganizacja XII Ekopikniku Rodzinnego w Lublinie

Zapraszamy do udziału w grze ekologicznej Zagraj w EKO.

Aby wygrać wykonaj następujące kroki:

 1. Przeczytaj regulamin
 2. Skorzystaj z mapy stacji
 3. Odwiedzając wszystkie 5 zadań uzyskasz zagadkę z kodu QR.
 4. Za każdą rozwiązaną zagadkę dostaniesz słowo. Razem utworzą one rozwiązanie gry (zdanie z 5 słów).
 5. Zarejestruj się na stronie i wpisz poprawne rozwiązanie gry w miejsce „Wpisz rozwiązanie gry”.
 6. Śledź naszą stronę i trzymaj kciuki – wyniki 6 edycji 26.10.2017

Jak komunikować się?

 1. Każdy kosz zaopatrzony jest w klawiaturę numeryczną.
 2. Uczestnik wybiera dowolny numer z klawiatury od 1 do 9 (niebieski).
 3. System automatycznie łączy z losowo wybrana stacją.
 4. Na stacji odbiorczej kolejny uczestnik odbiera rozmowę symbolem * lub # (czerwony).
 5. Czas rozmowy jest ograniczony do 60 sekund.

Życzymy powodzenia!

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Lublin w ramach zadania publicznego „Ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.