Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

powiększ

Technik Mechatronik to nauka dla osób spostrzegawczych, o dobrze rozwiniętej koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz wykazujących się zainteresowaniem techniką i informatyką. Mechatronik to osoba potrafiąca zaradzić wszelkim problemom związanym z działaniem urządzeń mechanicznych i systemami nimi zarządzającymi. Podczas prowadzonej przez nas nauki uczymy przyszłych mechatroników jak projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia oraz linie produkcyjne. Technik mechatronik zdobywa wiedzę z dziedzin takich jak: mechanika, elektronika, informatyka, budowa maszyn, technika, optyka czy metrologia. Mechatronik zajmuje się obsługą różnorodnej, fachowej aparatury, np. medycznej czy urządzeń automatyki samochodowej za pomocą specjalistycznego oprogramowania. W czasie nauki słuchacz rozwija umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów. Podczas kształcenia się uczniowie poznają program AutoCad, czytają i opracowują dokumenty techniczne przy jego użyciu.

Praca: Technik mechatronik stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym kierunkiem edukacji, ukończenie tego kierunku daje możliwość znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy. Absolwenci mechatroniki znajdują zatrudnienie w wielu branżach: produkcyjno-konstrukcyjnej, technologicznej czy badawczo-rozwojowej. Wielu techników mechatroniki podejmuje pracę w firmach produkcyjnych tworząc na przykład zaawansowaną aparaturę medyczną, nowoczesne zabawki czy roboty przemysłowe i układy sterowania pojazdami.