Obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

powiększ

Kurs składa się z dwóch modułów. Moduł pierwszy dotyczy obsługi obrabiarek sterownych numerycznie. Obejmuje on takie zagadnienia jak: budowa i zasada działania obrabiarki CNC, codzienna obsługa obrabiarki CNC, uruchomienie zadania obróbczego na obrabiarce CNC (instalacja oprzyrządowania do mocowania i ustalenia przedmiotu obrabianego, pomiar narzędzi, ustawienie punktu zerowego przedmiotu obrabianego, wprowadzenie programu sterującego do pamięci sterownika, testowanie działania programu przed uruchomieniem obróbki, wytworzenie i pomiar pierwszej sztuki). Moduł drugi związany jest z nauką programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Obejmuje on zagadnienia związane z opracowaniem procesu technologicznego części i tworzeniem programu obróbkowego w formacie rozpoznawanym przez sterownik obrabiarki (programowanie przemieszczeń, funkcje korekcji wymiarów narzędzia, programowanie z wykorzystaniem cykli roboczych).

Absolwent kursu nabędzie umiejętności związane z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie w codziennej praktyce przemysłowej. Opanuje podstawowe czynności związane z uruchomieniem zadania obróbczego na obrabiarce CNC i utrzymania obrabiarki w ruchu. Posiądzie umiejętności tworzenia programów obróbkowych obejmujące: ustalenie kolejności zbiegów obróbkowych, dobór narzędzi i wyznaczenie parametrów skrawania, zapis wszystkich informacji w formie programu sterującego.