Pracownik obsługi biurowej

powiększ

Pracownik biurowy

Pracownik obsługi biurowej to osoba, która odpowiada za zarządzanie i koordynowanie codziennej pracy biura. Do głównych obowiązków osoby tej należy, m.in.: obsługa petentów, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, archiwizacja dokumentów, pisanie pism biurowych oraz analiza kierowanych do firmy zapytań ofertowych, przeszukiwania i analizy biuletynu zamówień publicznych, przygotowania ofert o specyfice zamówień publicznych, monitorowanie rozstrzygniętych przetargów.

Cel

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji pracy dyrektora, prowadzenia dokumentacji biurowej. Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu organizacji pracy biurowej, przepływu informacji w zarządzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, organizacji i zarządzania, kulturę zawodu, zagadnienia prawne, obsługę komputera i urządzeń biurowych. W programie przewidziano również szkolenie z zakresu języka obcego, zarówno ogólnego jak i branżowego.

Miejscem pracy jest zazwyczaj biuro. Wykonywanie pracy wiąże się z częstymi kontaktami z ludźmi. Na stanowisku tym bardzo często obowiązuje ośmiogodzinny system pracy. Pracownik ma możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Program ramowy

 1. Wiedza o gospodarce
  • Podstawy ekonomii
  • Zasady rachunkowości
  • Podstawowe zagadnienia prawne
  • Socjologia i psychologia pracy
  • Aktywne poszukiwanie pracy
  • Ogólne przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 2. Organizacja i funkcjonowanie biura
  • Organizacja pracy biurowej
  • Rodzaje, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów
  • Prowadzenie i obsługa korespondencji
  • Prowadzenie rozmów
  • Organizacja i obsługa spotkań
  • Komputer w pracy biurowej
 3. Budowa i obsługa komputera
  • Korzystanie z usług internetowych
  • Skanowanie, tworzenie i obróbka grafiki
  • Redagowanie i formatowanie dokumentów
  • Wykonywanie obliczeń
  • Korzystanie z baz danych
 4. Technika biurowa
  • Urządzenia i sprzęt biurowy
  • Urządzenia i sprzęt pomocniczy

Harmonogram